Obligaties

De obligaties werden destijds verkocht t.b.v. de financiering van de verbouw van ‘Het Kronkelhoes’ in Kloosterburen.

Jaarlijks worden er 20 nummers in de maand juni uitgeloot.

De Spelregels:

De uitgeloten obligaties a.u.b. inleveren bij Martin Holman, Hoofdstraat 75C, 9977 RC te Kloosterburen, o.v.v. uw (iban)bankrekeningnummer. Deze wordt dan per omgaande aan u overgemaakt.

Indien u het bedrag van uw obligatie wilt schenken aan Cultureel Centrum het Kronkelhoes, graag ook de obligatie inleveren en erop vermelden: “Schenking”.

De uitgelote obligaties kunnen binnen 1 jaar worden ingediend bij de penningmeester ter verzilvering (zie hierboven), daarna vervalt het bedrag automatisch aan Stichting Cultureel Centrum het Kronkelhoes.

De nummers van de uitloting zullen worden gepubliceerd in de huis aan huis courant ‘De Ommelander’ en op de website van Stichting Cultureel Centrum het Kronkelhoes; www.kronkelhoes.nl